Überhaupt Consulting

Begeleiding van innovatietrajecten van i tot Z

Überhaupt Consulting begeleidt organisaties bij de realisatie van innovatieve ideeën, doorheen het volledige innovatieproces, van idee tot de uitvoering van de projecten. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de complexiteit van innovatie: overeenstemming met de strategie, inspelen op trends, samenwerken met andere partijen, de technische details, de positionering in de markt, de kosten-baten analyse, de financiering en zoveel meer.

Überhaupt Consulting biedt een geïntegreerde begeleiding van innovatietrajecten, op basis van:
-  jarenlange ervaring met innovatie, zowel met de technologische als de economische kant
-  de kritische, neutrale blik van de outsider
-  een resultaatgerichte aanpak.

Concrete diensten

1. Positioneren

In de beginfase van een innovatietraject is het belangrijk te weten waar mogelijke kansen liggen, welke ideeën het meeste kans op succes hebben, of de innovatie binnen de bedrijfsstrategie past, welke partijen al actief werken rond een bepaald onderwerp en wat de huidige stand van de technologie is. Een kritische analyse bij de start van een project is essentieel voor succes. De inzichten uit een marktstudie, uit wetenschappelijke literatuur en aanvullende expertise kunnen in deze fase nog gemakkelijk vertaald worden in de concrete invulling en de positionering van het project.

  • Visie en innovatiestrategie bepalen
  • State-of-the-art analyseren (literatuurstudie)
  • Landscaping: in kaart brengen van technologische trends en actieve spelers

2. Accelereren

Na de positionering is het belangrijk om het innovatief concept snel verder uit te werken, rekening houdend met de technologische uitdagingen, de economische aspecten en de concrete context van de organisatie.

  • Werkplan opstellen met taken, tijdslijnen, uitvoerders en resultaten
  • Business model verfijnen met behulp van tools zoals Business Model Canvas van Osterwalder
  • Business case uitwerken, rekening houdend met de investeringen (inclusief in onderzoek en ontwikkeling), de risico’s, de opbrengsten en de toegevoegde waarde voor de klanten, maar ook voor de organisatie zelf
  • Subsidieplan opstellen: selectie van mogelijke steunmaatregelen, in functie van de verschillende fases van het innovatietraject
  • Road mapping: het overzichtelijke voorstellen van de sleutelinformatie van 1 of verschillende innovatierichtingen, in functie van de tijd. Een road map biedt ondersteuning bij het maken van strategische keuzes.

Subsidies zijn een belangrijke accelerator van innovatieprojecten. Überhaupt Consulting vertaalt haar jarenlange ervaring in het opstellen van subsidieaanvragen naar elke nieuwe aanvraag. 

3. Doorzetten

Ook met een helder actieplan als leidraad, is de uitvoering van een innovatieproject een hele uitdaging. Überhaupt Consulting kan in deze fase optreden als klankbord om als buitenstaander het overzicht te bewaren, maar kan ook een actieve rol als projectmanager opnemen. Deze opvolging resulteert in onderbouwde keuzes en beslissingen, waardoor dat de kans dat de projectdoelstellingen bereikt worden binnen de vooropgestelde grenzen van tijd en budget aanzienlijk vergroot.

Het doel is de succeskansen en de impact van het innovatieproject te maximaliseren.

Barbara Gaethofs

Überhaupt Consulting werd in 2017 gestart door Barbara Gaethofs:

“Als bio-ingenieur heb ik een stevige wetenschappelijke basis, versterkt met praktijkervaring in landbouw, voeding, life sciences en zorg, maar ook in andere sectoren. Ik heb 10 jaar gewerkt bij Innovatiecentrum Limburg en PNO Consultants, de perfecte leerschool voor de begeleiding van innovatietrajecten bij bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Intensief samenwerken om een gemeenschappelijk (innovatie)doel te bereiken, is mijn belangrijkste drijfveer. Ik probeer elke concrete case te versterken met mijn kritische, open blik en een no-nonsense aanpak met tools en methodes. Waar mogelijk, leg ik de link met innovatiesubsidies.”

Contact

Telefoon: +32 (0)474 20 11 19
E-mail: info@uberhaupt.consulting
Gettendonkstraat 13 | 3980 Tessenderlo | Überhaupt BVBA | BE 0688.992.978